top of page

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ

Updated: Jul 17, 2022

ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ (DDPI ) ಶ್ರೀ ಗಂಗಣ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ (EO ) ಶ್ರೀ ಸೋಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತುComments


bottom of page